EnglishPolish
Misja

Radish Street. The English Preschool dąży do wykształcenia dzieci odważnych, przebojowych i samodzielnych. Staramy się wpajać dzieciom od najmłodszych lat wartości tolerancji, wrażliwości i empatii. Rozwijamy w nich także postawy proekologiczne.

Dążymy do tego, aby dzieci lubiły naukę, miały motywację do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy, a język angielski traktowały jako naturalny język.

misja
facebook icon