EnglishPolish
Program

Dbamy o to, żeby nasi podopieczni mieli naturalny kontakt z językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Rozwijamy w nich także pozytywną motywację do dalszej nauki języków. Realizujemy brytyjską podstawę programową zgodną z National Curriculum for England. Dla chętnych umożliwiamy naukę języka polskiego według polskiej podstawy programowej.

Realizujemy brytyjski program nauczania w oparciu o ramy edukacyjne EYFS – The Early Years Foundation Stage.

Realizujemy program EYFS – The Early Years Foundation Stage, który jest programem ustawowym w Wielkiej Brytanii. Jest on podzielony na siedem obszarów, które zapewniają dzieciom (zarówno w przedszkolu jak i w żłobku) najważniejszą wiedzę i umiejętności, przy jednoczesnym budowaniu pozytywnego podejścia do nauki.

Brytyjski program nauczania skupia się na:

Rozwoju osobistym, społecznym i emocjonalnym
Komunikacji i języku
Rozwoju fizycznym
Umiejętności czytania i pisania
Matematyce
Zrozumieniu świata
Sztuce ekspresyjnej i wzornictwie

Zajęcia prowadzone w przedszkolu:

 • Język angielski
 • Zajęcia umuzykalniające z pianinem
 • Zajęcia z elementami SI
 • Rytmika, gry i zabawy ruchowe
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Joga
 • Trening Mindfulness
 • Zapasy
 • Zajęcia artystyczne: muzyka, teatr, taniec, plastyka, literatura
 • Eksperymentarium
 • Warsztaty kulinarne
 • Warsztaty przyrodnicze

W przedszkolu gwarantujemy:

 • Czułą opiekę i bezpieczeństwo dla Twojego dziecka
 • Indywidualne podejście do każdego dziecka
 • Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci w różnych formach edukacji przedszkolnej
 • Bezstresowe przyswajanie wiedzy poprzez spersonalizowane metody nauczania
 • Otwartość i uważność na potrzeby dziecka
 • Naukę poprzez zabawę
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną
 • Profilaktyczne zajęcia i opiekę logopedyczną
 • Monitoring i ochronę
 • Elastyczny czas pracy placówki (do ustalenia indywidualnie)
facebook icon